Vrijthof Maastricht  
  menu  
 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Groote Sociëteit en D'Eglantier staat open voor personen vanaf 18 jaar die in staat en bereid zijn om aan de doelstellingen van de Sociëteit een bijdrage te leveren.

Een aanvraag voor het lidmaatschap, gericht aan de secretaris van het bestuur, bevat naast persoonlijke gegevens een korte motivatie en moet door tenminste twee zittende leden worden ondersteund. De kandidaat wordt geballoteerd door het bestuur.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met het secretariaat. Er zijn regelmatig kennismakingsbijeenkomsten.