Vrijthof  
  menu  
 

Vereniging Groote Sociëteit en D'Eglantier

De vereniging is opgericht in 1760 en stelt zich tot doel (artikel 2 van de statuten):

  • het scheppen en instandhouden van een passende omgeving, waarin de leden elkaar in recreatieve,
    culturele en zakelijke sfeer kunnen treffen en

  • het optimaliseren van de samenwerking en overleg van de in Maastricht en directe omgeving werkzame functionarissen uit het bedrijfsleven, de overheid, semioverheid of beoefenaars van vrije beroepen.

  • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van en de versteviging van de onderlinge contacten
    tussen de leden.